Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

3561/2020-1.7/ac R1 Banská Bystrica - križovatka amfiteáter - rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

20.05.2020

Zmena navrhovanej činnosti „R1 Banská Bystrica – križovatka amfiteáter“ uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa  n e b u d e  p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

rozhodnutie-zistovacom-konani-bb-r1-rs.pdf (pdf, 803 kB)