Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

29958/2020 Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov MOBILCAT MC 100 R EVO - zaslanie správy o hodnotení činnosti

24.06.2020

rozoslanie-soh-jarek-s.r.o_.pdf