Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

28554/2020 Rýchlostná cesta R7 Holice – Mliečany - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

18.06.2020

 

 

Rýchlostná cesta R7 Holice – Mliečany

- oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

 

► /files/r7-ho-ml-upovedomenie-zacati-konania.pdf