Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

28385/2020 Mobilné zariadenie pre výrobu stavebných hmôt a výrobkov – zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania

17.06.2020

 

 

Mobilné zariadenie pre výrobu stavebných hmôt a výrobkov

– zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania 

 

► /files/rozoslanie-zameru-metrostav.pdf