Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

28071/2020 Výstavba havarijných nádrží na kyslé vody, (SLOVNAFT, a. s.) - rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

17.06.2020

 

 

Výstavba havarijných nádrží na kyslé vody, (SLOVNAFT, a. s.)

- rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

 

► /files/rozhodnutie-slovnaft-a.s-vystavba-havarijnych-nadrzi.pdf