Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Opäť o zonácii TANAPu

12.08.2011

„Zhodli sme sa na tom, že bez kompromisov na všetkých stranách, či už ochranárov, vedeckých inštitúcií, lesníkov, podnikateľskej sféry či samosprávy nebude možné zonáciu TANAPu úspešne uzavrieť. Detailne sme sa venovali záujmovým územiam ako sú niektoré vysokohorské lúky, bezzásahové zóny vo vybraných dolinách, ako aj podmienkam v zónach cestovného ruchu a v okolí vysokohorských chát a iných existujúcich objektov. Našou témou bolo aj poskytnutie adekvátnej ochrany tatranským tokom,“ povedal po stretnutí minister József Nagy.

Na stretnutie boli prizvaní aj ďalší odborníci z radov vedeckej obce, tzv. pozorovatelia, ktorí sa stanú novými členmi odbornej komisie. Výsledok práce tejto komisie bude následne predložený na rokovanie Zelenej tripartity, na ktoré budú pozvaní aj zástupcovia samospráv, reprezentanti vlastníkov, užívateľov a mimovládne organizácie.
Predloženie zonácie na rokovanie vlády je predbežne naplánované na konci tohto roka. Dôležitým faktorom pri zonácii budú aj transparentné a finančne kryté kompenzácie za obmedzenia na využívanie, ktoré prinesie nový zákon o ochrane prírody a krajiny.

Členovia komisie sa dohodli, že ďalšie septembrové stretnutie bude priamo v teréne, a to na území Tatranského národného parku, kde detailne prediskutujú pripomienky. Verejnosť má možnosť nahliadnuť do podkladov zo stretnutí pracovnej skupiny, ktoré sú zverejňované na internetovej stránke ministerstva životného prostredia.

Beatrice Hudáková