Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ďalšie rokovanie komisie k zonácii

21.10.2011

Komisia prediskutovala odborné argumenty zaradenia lokalít do bez zásahovej zóny A, zóny B a pri väčšine z nich dospela k zhode. Otvorenou témou ešte zostali tri oblasti – Oravská časť Západných Tatier, Tichá a Kôprová dolina a oblasť Bielovodskej a Javorovej doliny. Nájsť konečné riešenie zonácie bude predmetom pravdepodobne už posledného rokovania členov odbornej komisie.

Po schválení odborného návrhu zonácie komisiou bude tento dokument predložený na verejnú diskusiu všetkým zainteresovaným stranám.

Beatrice Hudáková