Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4. stretnutie členov zonačnej komisie TANAPU v Tatrách

26.09.2011

Expertná skupina vedeckých pracovníkov sa spoločne so zástupcami ministerstva životného prostredia, Štátnych lesov TANAPu, ako aj Štátnej ochrany prírody SR a zástupcami samosprávy dohodla na ďalších krokoch komisie pri spracovaní vedeckého návrhu zonácie. Ten bude v najbližších týždňoch dopracovaný a následne predložený na verejnú diskusiu všetkým zainteresovaným subjektom a vlastníkom pozemkov v takzvanej „zelenej tripartite“.

Ministerstvo životného prostredia pripravuje zonáciu TANAPu systematicky od svojho nového vzniku. Jej predloženie na rokovanie vlády sa ale predpokladá až po schválení nového zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý prinesie nové spravodlivejšie a flexibilnejšie ekonomické nástroje v ochrane prírody.

Beatrice Hudáková