Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

J. Nagy: „V zonácii Tatier chcem čistotu a poriadok.“

30.06.2011

Komisia sa oboznámila s východiskovým materiálom z dielne správy TANAPu. Skonzultovali metodiku, kritériá a problémové body, kde sa očakáva stret záujmov s lesníkmi, vlastníkmi, samosprávou a podnikateľmi.„Ochrana je prvoradá. Odbornosť ale nevylučuje zdravý rozum,“ povedal minister J. Nagy. „Prioritu v Tatrách má ochrana, všetko ostatné ide až po nej.“

Súčasný odborný návrh Štátnej ochrany prírody počíta napríklad na účely rozvoja cestovného ruchu s 501,1 ha, čo je iba jednou tretinou oproti predchádzajúcim návrhom. Pri porovnaní jednotlivých návrhov zonácie TANAPu je vidieť, že v auguste 2008 predchádzajúce vedenie ministerstva navrhovalo zabrať 1334,95 ha územia TANAPu a neskôr, v čase pred voľbami - v marci 2010 - dokonca 1479,49 ha. Zmena nastala aj v zaradení do najprísnejšie chránených území. Kým v auguste 2008 sa navrhovalo územie s veľkosťou 39 988,48 ha a v marci 2010, 40 137,01 ha, v súčasnom návrhu je toto územie 42 451,5 ha čo predstavuje 57% územia TANAPu.

Výsledok práce komisie bude predložený na rokovanie Zelenej tripartity, na ktoré budú pozvaní aj zástupcovia samospráv, reprezentanti vlastníkov, užívateľov a mimovládne organizácie. Predloženie zonácie do vlády plánuje ministerstvo na konci tohto roka. Dôležitým faktorom pri zonácii budú transparentné a finančne kryté kompenzácie za obmedzenia na využívanie, ktoré prinesie nový zákon o ochrane prírody a krajiny.

Beatrice Hudáková