Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Enviro-strážca

Formulár Ministerstva životného prostredia SR pre anonymné nahlásenie priestupkov voči životnému prostrediu a korupcie


Ďakujeme za Váš podnet, budeme sa ním zaoberať.