domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Zamestnanci absolvovali kurz prvej pomoci

V dňoch 30.09 – 01.10.2019 sa zúčastnili zamestnanci nášho ministerstva kurzu prvej pomoci, ktorý organizoval odbor krízového riadenia a bezpečnosti v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zamestnanci nášho ministerstva absolvovali teoretickú časť poskytovania prvej pomoci, získali prehľad o najčastejších poraneniach, traumách, nečakaných zdravotných príhodách a spôsobe podania rýchlej pomoci. V praktickej časti sa naučili správne poskytnúť kardiopulmonálnu resuscitáciu, Heimlichov manéver či uložiť postihnutého do stabilizovanej polohy. Celý kurz sa organizoval pod záštitou profesionálneho inštruktora – záchranára.

poskytovanieprvej pomoci

poskytovanieprvej pomoci

poskytovanieprvej pomoci