domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Pozvánka na konferenciu Životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia

vás pozývajú na

X. ročník medzinárodnej konferencie

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MIEST A ENVIRONMENTÁLNA REGIONALIZÁCIA SR

Lepší mestský život vďaka kvalitnému životnému prostrediu

1. – 2. októbra 2019 Žilina

Mestá neustále lákajú čoraz väčší počet obyvateľov diverzifikovanou ponukou pracovných príležitostí, sú centrami vzdelávania, vedy, ponúkajú široké možnosti kultúrneho, spoločenského a športového vyžitia. Pri ich konečnom rozhodovaní, v ktorom meste si ľudia vybudujú svoj domov, má pre nich čoraz väčší význam ukazovateľ kvality života jeho obyvateľov. Okrem environmentálneho aspektu ide samozrejme aj o demografický, ekonomický, sociálny a estetický.

Konferencia je zameraná na predstavenie inšpirácií a riešení pre skvalitňovanie životného prostredia miest a na zdôraznenie významu lokálnych environmentálnych dát pre lepšie rozhodovanie samospráv. Cieľom konferencie je poskytnúť odporúčania a návody pre skvalitnenie mestského životného prostredia a výmena skúseností so zavádzaním zaujímavých environmentálnych riešení do praxe.

Príklady dobrej praxe a správne sústredenie informácií o životnom prostredí miest vedú k spolupráci verejného, štátneho, akademického i neziskového sektora pri zlepšovaní životného prostredia miest nielen pre súčasné, ale aj budúce generácie. Osobitosťou tejto konferencie je vytvorenie priestoru na zviditeľnenie a ocenenie miest úspešných v súťaži ENVIROMESTO 2019, ktoré realizujú aktivity a trvalé opatrenia zamerané na mestské životné prostredie a uplatňujú environmentálnu politiku v reálnom živote prostredníctvom inovatívnych postupov v plánovaní a manažmente mestskej krajiny.

Konferencia je určená primátorom miest, odborníkom mestskej, verejnej a štátnej správy, urbanistom, vedeckým a univerzitným pracovníkom, členom občianskych združení a verejnosti.

Registrovať sa môžete na http://globus.enviroportal.sk/prihlaska-zpm-er/ Po naplnení kapacity bude registrácia ukončená.

Viac informácií o konferencii nájdete na https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/starostlivost-o-zivotne-prostredie-3976/konferencia-zpm-a-ers-2019/