domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

ETM 2019: bezpečne na bicykli a pešo

Slovensko opäť pozitívne zareagovalo na Európsky týždeň mobility 2019 ( 16. – 22. september), do ktorého sa tento rok zapojilo 50 krajín s viac ako 3000 mestami. Tie prijali výzvu Prejdime sa spolu: bezpečná chôdza a bicyklovanie. Do národnej kampane, ktorú na Slovensku koordinuje už od roku 2014 rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), sa so svojimi aktivitami alebo zrealizovanými trvalými opatreniami zaregistrovalo 58 samospráv8 organizácií a inštitúcií.

Vďaka partnerom, zaregistrovaným samosprávam, organizáciám, inštitúciám, ale aj spolupráci súkromných spoločností sa podarilo osloviť množstvo obyvateľov našich miest, aby zvážili aký typ dopravy si zvolia na cestu do práce či do školy. A či by pre nich nebolo najvýhodnejšie zo zdravotného, finančného hľadiska a s ohľadom na naše životné prostredie zvoliť ten najekologickejší druh dopravy a dopraviť sa do cieľa, pešo, bicyklom, autobusom, vlakom alebo ich kombináciou... V našich mestách sa mobilizovalo prostredníctvom Pešibusu, Pešivláčika, cyklojázd a rôznorodých inšpiratívnych a kreatívnych podujatí zameraných na oblasť udržateľnej dopravy.

Odprezentovať tieto aktivity, ale aj zrealizované trvalé opatrenia majú teraz možnosť všetci zaregistrovaní do kampane ETM 2019 prostredníctvom národnej súťaže o Cenu ETM. Prihlásiť sa do nej môžu do konca septembra prostredníctvom webu kampane. Samosprávy môžu súťažiť v  kategóriách Aktívna samospráva, Efektívne trvalé opatrenie, Originálna aktivita a zaregistrované organizácie a inštitúcie v kategórii Originálna aktivita. Národnú súťaž o Cenu ETM vyhlasujú MŽP SR a SAŽP, aby motivovali samosprávy na podporu udržateľnej mestskej mobility a vytvorili priestor na vzájomnú inšpiráciu a súťaživosť medzi sídlami na Slovensku.