domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

ENVIROMESTOM 2019 je KEŽMAROK

Laureátom súťaže ENIROMESTO 2019, ktorej hlavným cieľom je oceniť a zviditeľniť mestá aktívne uplatňujúce environmentálnu politiku nielen vo svojich rozvojových dokumentoch, ale najmä v reálnom živote,sa stal Kežmarok. Hlavnú cenu súťaže si 1. októbra 2019 prevzali jeho zástupcovia v Žiline počas X. ročníka medzinárodnej konferencie Životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia s podtitulom Lepší mestský život vďaka kvalitnému životnému prostrediu, nad ktorou prevzal spolu so súťažou ENVIROMESTO 2019 záštitu minister životného prostredia SR László Sólymos.

Odborná komisia, ktorá hodnotila komplexnosť a prínos realizovaných projektov v jednotlivých súťažných oblastiach a kategóriách, ocenila systémové, kreatívne a  vizionárske riešenia mesta Kežmarok v oblasti zvyšovania kvality životného prostredia. Z množstva aktivít vyzdvihla realizáciu projektu Cyklochodník okolo historického mesta Kežmarok, ktorého hlavnými cieľmi sú podpora nemotorovej dopravy zvýšením atraktivity cyklistickej dopravy a zníženie znečistenia ovzdušia. Pri rozhodovaní zavážila i realizácia protipovodňových opatrení na miestnych vodných tokoch a vypracovanie projektu Smart Green CityKežmarok, ktorého cieľom je využitie technológií pre zlepšenie kvality životného prostredia pre obyvateľov. Tých kežmarská samospráva zapojila do verejného života prostredníctvom občianskeho rozpočtu, ktorý využili na kvetinové záhony pri bytových domoch.

V aktuálnom ročníku súťaže sa mohli mestá zapojiť aj do súťaže o štyri tituly v  jednotlivých súťažných oblastiach:
Ocenenie v oblasti A. Prechod na zelené a obehové hospodárstvo získalomesto Pezinok za uplatňovanie princípov zeleného verejného obstarávania a obehového hospodárstva, za diverzifikované a nepretržité úsilie pri skvalitňovaní odpadového hospodárstva. Hodnotiaca komisia ocenila jeho inovatívne opatrenia pri recyklovaní odpadu a zriadenie interiérovej galérie „art“ obrazov z recyklovateľných zdrojov.