Magyar English ZELENÁ LINKA: 02/ 5956 1234 - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Certifikát envirovýchovných organizácií má garantovať kvalitu poskytovaných služieb

24.09.2019

Najdôležitejšie pre pripravovaný systém certifikácie je nastavenie kritérií kvality pre činnosť a služby environmentálnej výchovy, ktoré budú slúžiť ako návod a súčasne nástroj pre udelenie výslednej značky, certifikátu.

Pomôcť pritom majú aj výsledky dotazníka pracovnej skupiny pre vytvorenie funkčného systému environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO) v SR. Jej koordinátorom je na základe poverenia envirorezortu Slovenská agentúra životného prostredia a jej členmi zástupcovia štátneho aj mimovládneho sektora.

Prieskum sa zrealizoval v júni 2019 s cieľom zistiť motiváciu organizácií pre zapojenie sa do pripravovanej certifikácie. Zároveň sa prostredníctvom neho podarilo získať základné údaje o týchto organizáciách a ich činnosti v oblasti neformálnej EVVO. Vyhodnotenie dotazníka nájdete v pripojenej prílohe.

Pracovná skupina pre vytvorenie funkčného systému EVVO v SR sa okrem vytvorenia systému certifikácie organizácií poskytujúcich neformálnu EVVO, zaoberá aj tvorbou informačného systému pre túto oblasť.

certifikat-envirovychovnych-organizacii-vyhodnotenie-dotaznika.pdf