domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Výsledky výberového konania - riaditeľ Environmentálneho fondu

V dňoch 29.10. a 30.10.2020 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Environmentálneho fondu so sídlom v Bratislave.

Do výberového konania sa prihlásilo dvanásť uchádzačov, dvaja uchádzači sa odhlásili z výberového konania ešte pred jeho realizáciou. Ôsmi uchádzači súhlasili so zverejnením svojich osobných údajov:

PhDr. Tomáš Červeňák

Ing. Ľuboš Ivan

Mgr. Daniel Juráček

Ing. Martin Kollár

Ing. Peter Radošinský

Mgr. Petra Svobodová

Ing. Ľubomír Vačok

PhDr. Branislav Valovič

 

Výberová komisia mala 5 členov:

Ing. Daša Turbová, generálna tajomníčka služobného úradu, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Mgr. Juraj Smatana, štátny tajomník, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Ing, Arch. Branislav Kaliský, poradca ministra, spoluzakladateľ sekcie pre tvorbu krajiny na Ministerstve životného prostredia
Mgr. Radomír Brtáň, 1. podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska, starosta obce Košeca
Ing. Peter Momotjuk, zástupca zamestnancov, Environmentálny fond

 

Prvá časť výberového konania sa uskutočnila 29.10.2020 formou osobných pohovorov s uchádzačmi. V rámci 45 minút dostal každý z uchádzačov 5 otázok určených na overenie ich odborných vedomostí týkajúcich sa relevantnej legislatívy a fungovania inštitúcie. Okrem týchto otázok dostal každý uchádzač otázky na preverenie manažérskych kompetencií, ktoré boli identifikované ako najkľúčovejšie pre výkon funkcie riaditeľa, ako aj otázku týkajúcu sa morálnych dilem, s ktorými sa uchádzači v minulosti stretli. 

V prvej časti mohli uchádzači získať najviac 50 bodov, pričom podmienkou pre postup do druhej časti výberového konania bolo potrebné získať v priemere najmenej 37,5 bodu.

Viac ako 37,5 bodu získali a kritériám prvej časti vyhoveli:

Ing. Martin Kollár 37,8 bodu

Mgr. Petra Svobodová 42,6 bodu

Ing. Ľubomír Vačok 43,2 bodu

 

Druhá časť sa uskutočnila 30.10.2020 formou verejného vypočutia. Uchádzači prezentovali svoju koncepciu rozvoja Environmentálneho fondu a odpovedali na otázky výberovej komisie a internetového publika. Výberová komisia hodnotila koncepciu uchádzača, ich motiváciu, pre ktorú sa uchádzajú o funkciu riaditeľa a reprezentatívnosť ich komunikácie. Na úspech v druhej časti bolo potrebné získať v priemere 52,5 bodu.

Viac ako 52,5 bodu získali a kritériám druhej časti vyhoveli títo uchádzači:

Mgr. Petra Svobodová 52,6 bodu

Ing. Ľubomír Vačok 61 bodov

 

Výberová komisia sa v rámci hodnotenia osobnej integrity rozhodla neodrátať body žiadnemu z uchádzačov, ktorí postúpili do druhej časti výberového konania. Hodnotenie osobnej integrity bolo založené na hodnotení otázky týkajúcej sa morálnej dilemy v rámci prvej časti, ako aj dostupné informácie o medializovaných kauzách, obchodných vzťahov so štátom či prípadné plagiátorstvo týkajúce sa predložených koncepcií a ich prezentácie alebo komunikáciu na sociálnych sieťach. Výberová komisia mohla odrátať uchádzačom body v rozmedzí 0 až -50 bodov.

 

Na to, aby bol uchádzač úspešný a vyhovel v rámci výberového konania, musel uspieť v oboch častiach výberového konania a získať najmenej 90 bodov.

Viac ako 90 bodov získali dvaja uchádzači, ktorí sa umiestnili v tomto poradí:

1. Ing. Ľubomír Vačok 104,2 bodu

2. Mgr. Petra Svobodová 95,2 bodu

 

Zápisnica z výberového konania.

Záznamy z verejného vypočutia uchádzačov je možné nájsť na Facebookovej stránke Ministerstva.

 

Koncepcie uchádzačov, ktorí s ich zverejnením dali súhlas po skončení výberového konania:

Mgr. Daniel Juráček - koncepcia

Mgr. Petra Svobodová - koncepcia

Ing. Ľubomír Vačok - koncepcia