Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Hodnotenie kvality ovzdušia

Správy o hodnotení kvality ovzdušia na území Slovenskej republiky sú v slovenskom jazyku zverejnené na webovom sídle Slovenského hydrometeorologického ústavu "www.shmu.sk"  (Hlavná stránka > Produkty SHMÚ > Ochrana ovzdušia > Kvalita ovzdušia > Hodnotenie)