domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-NO-OSZP-2021/004181

 

Oznámenie o začatí konania o udelenie súhlasu na organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce a mimo športových a rekreačných areálov na to určených v zmysle §13 ods. 2 písm. k) zákona číslo 543/2002 Z.z. 

 

Žiadateľ: Dávid Romaňák, Oravské Veselé č. 20, 02962 Oravské Veselé

 

Predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na organizovanie športovej udalosti  - Orava Snowkite Challenge v k.ú. Oravské Veselé a v k.ú. Sihelné dňa                   07.- 09. 01. 2022. V prípade nevhodných poveternostných podmienok sa bude konať toto podujatie niektorý víkend do konca apríla príslušného roku. Súťaže sa zúčastní cca 30 jazdcov a cca 20 osôb zabezpečujúcich priebeh akcie.

 

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia na Okresnom úrade Námestove, odbore starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo alebo elektronicky na oszp.no@minv.sk .

 

Dátum zverejnenia:

23. 02. 2021