hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-BB-OSZP1-2022/022577-Ko

Konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zákona č. 543/2002 Z.z. na vjazd a státie s motorovými vozidlami, pohyb osôb mimo vyznačených chodníkov a letov bezpilotným lietadlom v druhom až piatom stupni ochrany na území NP Veľká Fatra, NP Nízke Tatry, NP Muránska planina, CHKO Poľana, CHKO Štiavnické vrchy, CHKO Ponitrie, za účelom monitoringu existujúcich a plánovaných elektrických zariadení.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.