hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Kalendár podujatí

September 2021


Slovenská agentúra životného prostredia
podujatia – September 2021

Termín

Názov

Miesto

Informácia

6.9.2021

Zatoč s odpadom

SAŽP BB

Spustenie celoslovenskej kampane na tému "odpad" formou mesačných výziev pre jednotlivcov a školy

6.-17.9.20201

Enviróza

rôzne

8 exkurzií pre víťazov školského programu Enviróza a sprievodnej súťaže Fotozáťaž.

10.9.2021

Enviróza

SEV Dropie

Spojená škola Svätej rodiny, Gercenova, Bratislava

11.9.2021

EnviroSobota

SEV Dropie

SEV Dropie otvorené pre verejnosť

13.9.2021

Exkurzia

SEV Dropie

ZŠ Ulica práce Komárno – cca. 50-60 detí

14.9.2021

Enviróza

SEV Dropie

Gymnázium Antona Bernoláka, Senec

16. - 22. 9. 2021

Európsky týždeň mobility

SAŽP BB

koordinácia kampane ETM v rámci projektu LIFE

17.9.2021

Exkurzia

SEV Dropie

ZŠ Jasová – cca. 15 detí

20.9.2021

Exkurzia

SEV Dropie

ZŠ Jasová – cca. 20 detí

20.9.2021

Enviróza

SAŽP BB

Spustenie nového kola súťaže Fotozáťaž na tému: Farebná jeseň v  Enviróze.

20.9.-24.9.2021

Odborné prípravy

SAŽP BB

Odborné prípravy na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov, úsek št. správy: ochrana prírody a krajiny, cieľová skupina: zamestnanci obcí, miest a MÚ MČ

21.-22.9.2021

Workshop

SEV Dropie

Workshop pre pedagógov „Ako sa to robiť dá...“

22.9.-28.9.2021

Odborné prípravy

SAŽP BB

Odborné prípravy na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov, úseky št. správy: ochrana vôd a nakladanie s vodami, verejné vodovody a verejné kanalizácie, rybárstvo, , cieľová skupina: zamestnanci obcí, miest a MÚ MČ

25.9.2021

EnviroSobota

SEV Dropie

SEV Dropie otvorené pre verejnosť

28.9.2021

Workshop

MsÚ Nitra

Plánovanie udržateľnej mobility

28.9.2021

Exkurzia

SEV Dropie

ZŠ Lozorno – cca. 25 detí

29. - 30.9.2021

Exkurzia

SEV Dropie

Špeciálne skupiny zo ŠZŠI (Špeciálna základná škola internátna) s VJM Okoč.

September

Enviro programy

Malachov

Výučbový program: Tajomstvá hmyzu, MŠ Malachov, Banská Bystrica

September

Enviro programy

SAŽP BB

Prednáška na tému Lokálnosť pre študentov zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu.

September

Festival Šiška

SAŽP BB

Festival environmentálnej výchovy ŠIŠKA. Trojdňové podujatie určené pre učiteľov, koordinátorov, odborných pracovníkov a priaznivcov environmentálnej výchovy. https://www.ewobox.sk/sazp/siska

September

Ponuka EVV

SAŽP BB

Aktutálna ponuka environmentálnej výchovy a vzdelávania na školský rok 2021/2022 dostupná na webstránke SAŽP

September

Zelený svet

SAŽP BB

Aktuálne prebiehajúci 26.ročník umeleckej súťaže Zelený svet na tému: Lokálnosť je naša budúcnosť.
Súčasťou je aj kategória pre učiteľov: Tvorivý učiteľ na tému zmena klímy.

https://www.ewobox.sk/sazp/zeleny-svet/