Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-BS-OSZP-2020/000227

15.01.2020

Žiadosť o súhlas podľa § 13 ods. 2 písm. n) zákona o ochrane prírody a krajiny na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 - voľný predaj (kompakt ohňostroj) v priestoroch súkromnej Základnej školy na ulici A.T.Sytnianskeho, Banská Štiavnica, dňa 08.02.2020, v čase medzi 21:00 - 24:00, s predpokladanou dĺžkou trvania do 10 minút.