hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-MT-OSZP-2019/6004

Konanie vo veci vydania súhlasu na zásah do biotopu európskeho významu Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (§ 6 ods. 2 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 

Lokalita zásahu - pozemok parc. č. CKN 6965/1 v k. ú. Martin.

Žiadateľ: Hplus, a. s., Kollárova 73, Martin ako splnomocnenec pre OZ Chatová osada Gladiola, Martin.

Termín možnosti prihlásenia sa do konania končí 27. 02. 2019.

Do konania je možné prihlásiť sa aj elektronicky na adrese: