hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-MT-OSZP-2019/012590

Číslo konania: OU-MT-OSZP-2019/012590

Predmet konania:

žiadosť o vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody podľa § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha, na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra, kde platí 2. stupeň ochrany.

Žiadateľ plánuje použiť Roudup Biaktiv, glykosát – organofosforový pesticíd ako postrek na odstránenie náletových drevín a pobrežných burín z betónového opevnenia derivačného kanála Krpeľany – Sučany – Lipovec (km 0,000 – 17,800) v k. ú. Krpeľany, Sučany, Turany, Turčianske Kľačany, Lipovec.

 

Žiadateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

 

Dátum zverejnenia informácie: 17. 07. 2019

 

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní:

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní je potrebné doručiť v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie (t.j. do 24. 07. 2019)

buď písomne na adresu: Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin

alebo elektronicky na adresu: