hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-MT-OSZP-2019/012576

Číslo konania: OU-MT-OSZP-2019/012576

Predmet konania:

žiadosť o vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody podľa § 16 ods. 2 na vykonávanie činností uvedených v § 14 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na let lietajúcim športovým zariadením (dronom), ktorého výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietajúceho športového zariadenia, na území Národnej prírodnej rezervácie Kľak (kde platí 5. stupeň ochrany) a jej ochranného pásma.

Žiadateľ: Florián Bubniak.

Dátum zverejnenia informácie: 17. 07. 2019

 

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní:

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní je potrebné doručiť v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie (t.j. do 24. 07. 2019)

buď písomne na adresu: Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin

alebo elektronicky na adresu: .