hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-MT-OSZP-2017/8565-Mu

Konanie vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku parc. č. CKN 2007 v k. ú. Turčianske Jaseno nachádzajúceho sa v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra mimo zastavaného územia obce [§ 13 ods. 2 písm. d) zákona o ochrane prírody a krajiny].

Žiadateľ: Dušan Schudich v zast. spoločnosťou JEGE inžinierska činnosť - technické poradenstvo, Žilina.

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 31. 05. 2017.

Naprihlásenie sa do konania je možné použiť adresu: