domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-MT-OSZP-2017/3858

Oznámenie o začatí konania z vlastného podnetu vo veci zrušenia rozhodnutia č. OU-MT-OSZP-2016/6742-Mu zo dňa 11. 05. 2016, [§ 89 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny], ktorým bol vydaný súhlas na pasenie hospodárskych zvierat na území Národného parku Veľká Fatra a jeho ochranného pásma pre PD "SNP" so sídlom v Sklabini.

 

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 22. 02. 2017.