hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-MT-OSZP-2017/2866

Oznámenie o začatí konania z vlastného podnetu [§ 89 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny] vo veci zrušenia rozhodnutia č. OU-MT-OSZP-2015/4228-Mu zo dňa 29. 04. 2015, ktorým bol vydaný súhlas na pasenie hospodárskych zvierat na území ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra pre SHR Branislava Vyletela. 

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 22. 02. 2017.