domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-MT-OSZP-2015/6662-Mu

Vydanie súhlasu na pasenie hospodárskych zvierat na území ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra, k. ú. Nolčovo.

Žiadateľ: Ľubomír Dubovec, Školiace stredisko, Rybárska 518/11, Turany.

Lehota na prihlásenie sa do konania končí 13. 05. 2015.