domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-MT-OSZP-2014/00585-Mu

 

Konanie vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku v ochrannom pásme NP Malá Fatra, mimo zastavaného územia obce v  k. ú. Turany [§ 13 ods. 2 písm. d) zákona o ochrane prírody a krajiny].

     Lehota na prihlásenie sa do konania končí 20. 03. 2014.

       

     Žiadateľ: Peter Šuša.