hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OUZP-KE-OSZP1-2016/026856

 

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na území NP Slovenský kras v NPP Jasovská jaskyňa
Žiadateľ: KÚPELE ŠTÓS, a.s., Štós 235, 044 27 Štós – kúpele v zastúpení riaditeľom Ing. Jánom Šimkom
Predmet žiadosti: Žiadosť o:
1. povolenie výnimky z podmienok územnej ochrany ustanovených v § 24 ods. 4 písm. a) a k) zákona na vstup a rušenie pokoja a ticha na území NPP Jasovská jaskyňa v časti Dómu netopierov,
2. vydanie súhlasu v zmysle § 24 ods. 5 písm. b) zákona na prevádzkovanie Jasovskej jaskyne, časti Dómu netopierov na liečebné účely - realizáciu speleoklimatických pobytov v období mimo prevádzky jaskyne, t.j. v čase od 01.02. do 31.03. bežného kalendárneho roka.
Žiadosť doručená dňa: 02.06.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.