domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2019/048015

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:


Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks stromu druhu tuja sp./Thuja sp. a 1 ks stromu druhu slivka sp./Prunus sp. rastúcich na bližšie nešpecifikovanom pozemku v lokalite ulice Wuppertálska č. 21 až 23 v Košiciach, kat. úz. Grunt, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Sídlisko KVP.


Žiadateľ: Vlastníci bytov Wuppertálska č. 21 – 27, 040 23 Košice, v zastúpení predsedom členskej samosprávy Wuppertálska č. 21 – 27, Košice.


Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu tuja sp./Thuja sp. a 1 ks stromu druhu slivka sp./Prunus sp. rastúcich na bližšie nešpecifikovanom pozemku v lokalite ulice Wuppertálska č. 21 až 23 v Košiciach, kat. úz. Grunt, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Sídlisko KVP.

Ako dôvod žiadosti o výrub žiadateľ uvádza, že 1ks stromu druhu tuja sp./ Thuja sp. rastie v náklone smerom na chodník a 1 ks stromu druhu slivka sp./Prunus sp. rastie v blízkosti obvodového plášťa, tieni obyvateľom a znižuje komfort bývania.

Žiadosť doručená dňa: 04.09.2019


V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.