domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP3-2019/009924

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 2 ks stromov  na ul. Muškátová 16 a Brnenská 17.

 

Žiadateľ:  Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice v zastúpení Správou mestskej zelene v Košiciach

 

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa  § 47 ods. 3  zákona o OPaK na výrub 2 ks stromov  druhu Smrek pichľavý/Picea pungens a Borovica lesná/Pinus sylvestris s obvodom kmeňa 98 cm a 117 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou rastúcich na pozemku parc. č. 2972 a 4697/129 v kat. úz. Terasa. Dôvodom výrubu je že sa jedná o vzrastlých jedincov s typickým habitusom, ktorí sa nachádzajú v blízkosti bytového domu a rodinného domu. Svojím habitusom spôsobujú tienenie, koreňový systém stromov poškodzuje kanalizačné potrubie a strom borovica sa nachádza v blízkosti inžinierskych sietí.

Žiadosť doručená dňa:   21.01.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zuzana.sabolova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.