hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2016/023487

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub stromu rastúceho na parcele vo vlastníctve mesta Košice, Košice – Staré Mesto, kat. úz. Stredné Mesto.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova č. 79, 040 01 Košice.

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu Prunus serrulata Kiku-Shidare/Čerešňa pílkatá previsnutá s obvodom kmeňa 73 cm, rastúcej na parc. č. 2449/1, kat. úz. Stredné Mesto. Dôvodom žiadosti o výrub stromu je jeho zlý zdravotný stav (nadpolovičné vyschnutie).

Žiadosť doručená dňa: 04.05.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.