hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2019/032227

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Vykonávanie športových aktivít, resp. vykonávanie činnosti streľby z laserovej biatlonovej pušky na biatlonové terče v zóne C na území NP Slovenský raj

Žiadateľ: Mgr. Roman Novák, Podjavorinskej 22, 058 01 Poprad

Predmet žiadosti: Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností podľa zákona

Žiadosť doručená dňa: 03.06.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zuzana.sabolova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.