hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2019/024729

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Zriadenie informačného bodu a náučného chodníka v Dobšinej

Žiadateľ: MESTSKÉ LESY Dobšiná, spol.s.r.o., Turecká 54, 049 25 Dobšiná

Predmet žiadosti: Žiadosť o súhlas podľa zákona na vyznačenie náučného chodníka na území NP Slovenský raj

Žiadosť doručená dňa: 15.04.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zuzana.sabolova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.