domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP1-2018/052262

 

 

Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Povolenie výnimiek a vydanie súhlasu v zmysle zákona na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí na Turnianskom hrade „Noc hradov a zrúcanín“ a „Novoročný výstup na Turniansky hrad“.

Žiadateľ: Občianske združenie Castrum Thorna, Sídlisko Cementár 332/54, 044 42 Turňa nad Bodvou

Predmet žiadosti: Ide o povolenie výnimiek zo zákazov a vydanie súhlasu v zmysle zákona na na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí na Turnianskom hrade s názvom „Noc hradov a zrúcanín“ a „Novoročný výstup na Turniansky hrad“.

Žiadosť doručená dňa: 10.12.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.opinarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.