hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2018/040593

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: K projektu: “Obnova areálu bežeckého lyžovania v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni“ v rozsahu „Projektu značenia lyžiarskych bežeckých tratí v areáli Dobšinská Ľadová Jaskyňa“.

Žiadateľ: Mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná

Predmet žiadosti: Ide o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 ods. 4 k projektu „Obnova areálu bežeckého lyžovania v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni“ v rozsahu „Projektu značenia lyžiarskych bežeckých tratí v areáli Dobšinská Ľadová Jaskyňa“ v k.ú. Dobšiná a k.ú. Stratená.

Žiadosť doručená dňa: 12.09.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.opinarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.