hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2018/027829

 

 

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Povolenie výnimiek a udelenie súhlasu v zmysle zákona na organizovanie cyklistických pretekov „Spišských 333 Extreme“.

Žiadateľ: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie7, 052 70 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti: Ide o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v zákone a udelenie súhlasu na organizovanie cyklistických pretekov „Spišských 333 Extreme“ v regióne Spiša a na území NP Slovenský raj.

Žiadosť doručená dňa: 22.05.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.