hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2018/021842

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Na umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia a na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce v Národnom parku Slovenský raj, v časti Kláštorisko, v k.ú. Letanovce

Žiadateľ: Samuel Zamiška, Hlavná 733, 053 33 Nálepkovo

Predmet žiadosti: povolenie výnimky a vydanie súhlasu podľa zákona

Žiadosť doručená dňa: 05.04.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.