hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2018/021802

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: Cyklo Tour Spiš Jozef Lipták, Levočská 162/1, 053 01 Harichovce

Predmet žiadosti: povolenie výnimky na vjazd a státie motorových vozidiel pre vývoz bicyklov na lesnú cestu Podlesok – vrch Suchá Belá v NP Slovenský raj, na vjazd a státie s bicyklom za hranicami zastavaného územia obce a na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce v súvislosti s cyklo-sprievodcovskými službami po trase Suchá Belá – Bírošová, cez Mláky na Kláštorisko pre požičovňu bicyklov v zmysle zákona o OPaK.

Žiadosť doručená dňa: 10.04.2018

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.