hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2018/016207

Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: k projektu „ABA Zelená cesta – „zelený zážitok“ v rámci katastra Kechnec“ - výstavba cyklochodníka, ktorý bude tvoriť súčasť existujúcej komunikácie v okrese Košice – okolie, katastrálne územie Kechnec

Žiadateľ: CEVING spol. s r.o., Krivá 18, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 ods. 4 zákona k výstavbe cyklochodníka, ktorý bude tvoriť súčasť existujúcej komunikácie v okrese Košice – okolie, katastrálne územie Kechnec

Žiadosť doručená dňa: 27.02.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (robert.jakab@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.