hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2017/039161-2

 

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na území prírodnej rezervácie (PR) Muráň
Žiadateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves-Novoveská Huta

Predmet žiadosti: Povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. b) a f) zákona na zasahovanie do lesného porastu, poškodzovanie vegetačného a pôdneho krytu a na rušenie pokoja a ticha na území PR Muráň (5. stupeň ochrany) za účelom spracovania náhodnej ťažby v dielcoch č. 166 11, 167A01, 167B00, 168 01, 169 01, 173 11, 680 01, 314 01, 315 11, 316A01, 316B01, 317 01, 319A01, 319B 01, 320 11, 321A01, 321B00, 322 00 a 682. Predmetná kalamita predstavuje prírastok za roky 2016 a 2017. Jedná sa prevažne o kalamitu spôsobenú podkôrnym hmyzom. Uvedené dielce sa nachádzajú na LHC Spišská Nová Ves, LUC Lesy Mesta Spišská Nová Ves.

Žiadosť doručená dňa: 19.09.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.