hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2017/015575

 

Žiadosť o súhlas na výskum a povolenie výnimky v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na území NP Slovenský kras.
Žiadateľ: Ing. Oldřich Kořinek, bytom Alešova 510, 396 01 Humpolec, Česká republika
Predmet žiadosti: Žiadosť o súhlas na výskum entomofauny (Coleoptera, Lapidoptera...) a povolenie príslušných výnimiek v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) v chránených územiach s tretím až piatym stupňom ochrany, ktoré sa nachádzajú na území NP Slovenský kras. Jedná sa o inventarizáciu druhov spojenú s odchytom a determináciou niektorých druhov živočíchov s výnimkou druhov chránených v zmysle zákona o OPaK a s výnimkou usmrcovania druhov v území s 5. stupňom ochrany v zmysle zákona.

Žiadosť doručená dňa: 14.03.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.