hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2017/011013

 

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Vydanie prenosných výnimiek pre vjazd do Národnej prírodnej rezervácie Morské oko.

Žiadateľ: ŠOP SR, Správa CHKO Vihorlat, ul. Fraňa Kráľa 1, 071 01 Michalovce

Predmet žiadosti: Ide o vydanie 6 ks výnimiek v zmysle ustanovenia § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce za účelom zabezpečenia prevádzky infocentra na území Národnej prírodnej rezervácie Morské oko, s 5. stupňom ochrany v zmysle zákona.

Žiadosť doručená dňa: 08.02.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.