hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2016/033890

 

Žiadosť o povolenie výnimky v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na území NPR Morské oko.
Žiadateľ: SKIPTON, s.r.o., Slanská 20A, 080 06 Prešov
Predmet žiadosti: Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov v zmysle ust. § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona na vjazd a státie motorových vozidiel na pozemky za hranicami zastavaného územia obce a § 16 ods. 1 písm. f) zákona na rušenie pokoja a ticha na území NPR Morské oko (5. stupeň ochrany v zmysle zákona) za účelom opravy oporného múra pri chate so sup. číslom 305 v k. ú. obce Remetské Hámre.

Žiadosť doručená dňa: 01.08.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.