hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2016/029739

 

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zakázaných činností v zmysle zákona na Území európskeho významu Stredné Pohornádie (SKUEV0328)
Žiadateľ: ProSport Team Košice, o.z., Kpt. Nálepku, 040 01 Košice a Misia 24, n. o., Žriedlová 11, 040 01 Košice
Predmet žiadosti:
1. vydanie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na organizovanie verejného športového podujatia 13. ročníka Košického MTB maratónu, ktoré trasa zasahuje do Územia európskeho významu (SKUEV0328 Stredné Pohornádie), kde platí druhý stupeň ochrany v zmysle zákona,
2. povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 13 ods. 1 písm. b) zákona na vjazd a státie s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej a účelovej komunikácie v UEV Stredné Pohornádie za účelom organizovania uvedeného športového podujatia.
Uvedené športové podujatie je plánované na druhý alebo tretí septembrový víkend. Trasa uvedeného podujatia je plánovaná po existujúcich lesných cestách, značných turistických chodníkoch, resp. cyklotrasách.
Žiadosť doručená dňa: 27.06.2016.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.