hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2016-011083

 

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov v NPR Morské oko (5. stupeň ochrany), ktorá sa nachádza na území CHKO Vihorlat
Žiadateľ: Lesy SR, š.p., OZ Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance
Predmet žiadosti: povolenie výnimky zo zákazov v zmysle ust. § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona o OPaK na vjazd a státie s motorovými vozidlami na pozemky za hranicami zastavaného územia obce v NPR Morské oko za účelom prístupu k účelovým zariadeniam (Chata Morské oko a Kaštielik) pre zabezpečenie prevádzky týchto zariadení, ich údržby a zásobovania. Uvedené zariadenia sa nachádzajú v k.ú. obce Remetské Hámre a Vyšná Rybnica.
Žiadosť doručená dňa: 12.02.2016.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.