hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2016/008738/2

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výskum a povolenie výnimka zo zákazov v zmysle zákona o OPaK na území NP Slovenský kras.
Žiadateľ: Gustav Elsner, Hůlkova 304, Praha 9 – Kbely, 197 00 Česko
Predmet žiadosti:
1. vydanie súhlasu v zmysle § 56 ods. 1 zákona o OPaK na výskum nechránených taxónov Lepidoptera na území NP Slovenský kras (3. stupeň ochrany) a v chránených územiach so štvrtým stupňom ochrany, nachádzajúcich sa v NP Slovenský kras,
2. povolenie výnimky zo zakázaných činnosti v zmysle:
· § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 1 písm. a) na vjazd a státie motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce na území NP Slovenský kras (3. stupeň ochrany),
· § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) a § 14 ods. 1 písm. c) zákona o OPaK na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka na území NP Slovenský kras (3. stupeň ochrany) a v chránených územiach so štvrtým stupňom ochrany, nachádzajúcich sa v NP Slovenský kras za účelom realizácie uvedeného výskumu.
Žiadosť doručená dňa: 25.01.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.