hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2015/041370

 

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území národnej prírodnej rezervácie Prielom Hornádu.
Žiadateľ: Anton Suchý, Podhrádok 460, 059 34 Spišská Teplica
Predmet žiadosti:
1. Povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na usporiadanie športového podujatia - skalolezecký pretek „Memoriál Bartka Olszanského 2015“ v povolených lokalitách na území Národného parku Slovenský raj, t.j. v NPR Prielom Hornádu v lokalite Hajtsová skala pri Letanovskom mlyne (5. stupeň ochrany v zmysle zákona).
2. Vydanie súhlasu v zmysle § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona na vjazd a státie 5. motorových vozidiel do lokality - chatová osada Letanovský mlyn – 3. stupeň ochrany v zmysle zákona.
Žiadosť doručená dňa: 05.11.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.