hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2015/009590

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: LOMY SV s.r.o., 4552, 069 01 Snina

Predmet žiadosti: vydanie rozhodnutia, ktorým sa posudzuje Plán otvárky, prípravy a dobývania ložiska pieskov Beša na roky 2015 - 2020, podľa § 28, ods. 2 a 3 zákona č. 543/2002 Z. z..

Žiadosť doručená dňa: 09.02.2015

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.